Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení rady Praha 11 k projektu Výhledy Milínská

18. 12. 2018

USNESENÍ

39. schůze rady městské části

konaná dne 18.12.2018

číslo usnesení 1315/39/R/2018

Rezidence Výhledy Milínská

 

bere na vědomí

záměr výstavby bytového domu obsažený v projektové dokumentaci pro územní

řízení na akci "Rezidence Výhledy Milínská", Milínská ul., Praha 11, kterou pro investora

spol. NODOM CZ, spol. s r. o. zpracovala PTA architecture v 08/2018.

 

nesouhlasí

s navrženou podobou objektu

 

požaduje dořešit:

napojení stavby na okolní komunikace, obratiště slepé komunikace Milínská a umístění

parkovacích stání na terénu, včetně náhrady za zrušená stání na pozemku

parc. č. 3503/49 v k. ú. Chodov

snížit maximální výšku objektu, a to nejvýše na úroveň výšky sousedních

staveb bytových domů

 

ukládá

radnímu Ing. Stanislavu Urbánkovi, CSc.

zaslat dopis ve věci Rezidence Výhledy Milínská žadateli o vyjádření

Ing. Vladimíru Malému

Termín: 27.12.2018

Městská část Praha 11

USNESENÍ

39. schůze rady městské části

konaná dne 18.12.2018

číslo usnesení 1315/39/R/2018

Rezidence Výhledy Milínská

Rada městské části Praha 11

Starosta MČ Praha 11: Ing. Jirava Petr, starosta

1315/39/R/2018 1

Ověřovatel: Ing. Frey J., radní

Předkladatel: Ing. Urbánek Stanislav, CSc., radní

Zpracoval odbor: OÚR

Zpracovatel: VED OÚR Fišarová Miroslava Ing. arch. P11

1315/39/R/2018 2

Odkaz na dokument: http://www.praha11.cz/aplikace/smlouvy_p11/file.php?file=abb50e67333a4c22b380d2ede56e4782&type=1